Historian erikoisin valintakoekevät

Tänään saatiin vihdoin päätös siitä, miten lääkiksen pääsykoe tullaan tänä keväänä järjestämään. Aiemmin suunniteltua 51 %:n todistusvalintaosuutta kasvatettiin 75 %:iin, ja vastaavasti valintakoevalinnan osuus laski 49 %:sta 25 %:iin. Tampereen yliopiston kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että ilmoitetusta 135:stä sisäänpääsijästä noin 100 valitaan suoraan todistuksella ja noin 35 valintakokeella.

Emme voi valmennuskurssillamme tietenkään enää vaikuttaa todistusvalintaan, joten keskittymisemme suuntautuu valintakokeeseen. Tämän päivän ilmoituksessa kerrottiin yllättäen kokeen olevan kaksivaiheinen; 1. vaiheessa tehdään etäkoe ja 2. vaiheessa valvottu koe ”normaalisti”. Toiseen vaiheeseen valitaan kaksi kertaa valintakokeella valittavien määrä eli Tampereella noin 70 hakijaa.

Valintakokeen 1. vaiheessa karsitaan siis suurin osa hakijoista. Tämä vaihe tullaan toteuttamaan AMK-valintakoejärjestelmällä, jolla suoritetut ammatillisen puolen valintakokeet ovat olleet pitkälti monivalintakokeita. Puhdas monivalintakoe tuntuisi nyt myös loogisimmalta ratkaisulta lääkiksen pääsykokeen osalta.

Valintakokeen 2. vaihe suoritetaan valvottuna kokeena myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana kesäkuussa. Kahden kokeen systeemi on hakijalle tarpeettoman raskas, mutta toisaalta tämä tuntuu varsin luontevalta tavalta minimoida vilpillä sisäänpäässeiden kokelaiden määrä. Toisen vaiheen koe vaikuttaa olevan sisällöltään ja toteutukseltaan jo lähellä ”normaalia” pääsykoetta, mikä on tietysti hakijaa rauhoittava tieto. Tähän vaiheeseen päässeiden sisäänpääsyprosentti on korkea, mutta toisaalta kokeen suorittaa suuremmasta massasta valikoitu osaava joukko, joten prosentti voi tuoda harhaa sisäänpääsyn todelliseen haasteeseen vielä 2. vaiheesta.

Olemme tietysti valmennuskurssillamme seuranneet aktiivisesti koko kevään ajan päivittyvää tilannetta ja pyrkineet reagoimaan ilmoitettuihin muutoksiin. Tilanne on ollut valmennuskurssipäällikön näkökulmasta hyvin kaksijakoinen. Olen toisaalta ollut jatkuvasti huolissani hakijoiden jaksamisesta stressaavassa ja muuttuvassa tilanteessa, mutta toisaalta seurannut ilolla ja ylpeydellä sitä, miten tiimimme ja kurssilaisemme ovat jaksaneet tehdä systemaattisesti töitä tänä eittämättä historian erikoisimpana valintakoekeväänä. Tsemppiä kaikille hakijoille viimeisiin kevään puristuksiin!

Ville Immonen
Valmennuskurssipäällikkö, TKK Oy