Tampereen Kandidaattikoulutus numeroina

Millä valmennuskurssit erottautuvat parhaiten kilpailijoista? Vastaus on luvuissa.

Olen ollut TKK Oy:lla töissä keväästä 2016 alkaen. Tänä aikana valmennuskurssimarkkinat ovat kokeneet massiivisia muutoksia – tuleva todistusvalinta ehkä näistä suurimpana – mutta alan tärkein kysymys on pysynyt aina samana. Millä saan hakijan uskomaan, että minun kurssini on hänelle paras valinta?

Tampereen Kandidaattikoulutus Oy on pieni alueellinen toimija, joka ei pysty eikä pyri hankkimaan valtakunnallista näkyvyyttä. Silti joka vuosi tehdessäni kilpailija-analyysia tulen lopputulokseen, että olemme Pirkanmaan alueen paras luentomuotoinen valmennuskurssi. Mutta miten hakija keksii olla kanssani samaa mieltä, jos kaikki muut toimijat lupaavat samaa? Vastaus on numeroissa, koska kuten klisee kuuluu: numerot eivät valehtele. Tässä siis teille TKK Oy numeroina.

30 %

Melkein joka kolmas kyselyymme vastanneista kurssilaisistamme pääsi viime vuonna opiskelemaan lääketiedettä johonkin suomalaiseen yliopistoon. Esimerkiksi Tampereen yliopiston lääketieteen tutkinto-ohjelma oli ylimpänä hakukohteena 1506 hakijalla, joista 145 valittiin ohjelmaan. Näin ollen hakijoiden osuus kaikista hakijoista oli noin 9,6 %. Voitaneen siis todeta, että viime keväänä TKK Oy:n kurssi kolminkertaisti hakijan mahdollisuuden päästä sisään Tampereelle, jos sisäänpääsijät valittaisiin arvalla.

4,1

Tämän kokonaisarvosanan viime kevään kurssilaiset antoivat kursseillemme asteikolla 1–5. Keräämme kursseillamme aina keskivaiheilla välipalautteen sekä kurssin loputtua loppupalautteen.

94 %

Näin moni viime kevään kurssilainen suosittelisi kurssia tutulleen. Tämä luku on ollut jo monta vuotta välillä 90-100 %, mistä olemme olleet aina ylpeitä.

–31 %

Näin paljon edullisempi päiväkurssimme luento-opetuksen tuntihinta on tänä keväänä verrattuna Valmennuskeskuksen samaan aikaan alkavaan abikurssiin*. Vastaavasti verrattuna Mafyyn – jolla toimintamalli on tosin hyvin erilainen kuin meillä – vastaava luku on peräti 63 %**. Tämän mahdollistaa opiskelijavetoisuutemme, ja haluamme säilyttää saman edun myös jatkossa.

4,6

Tämä oli viime keväänä laajan päiväkurssin opettajiemme opetuksen kokonaisarvosana. Halusin jättää tämän luvun viimeiseksi, koska opettajat ovat lopulta koko kurssimme ydin. He ovat itse lääketieteen opiskelijoita, jotka ovat lähivuosina kokeneet pääsykoeprosessin. Tämän jälkeen heidät on vielä valittu 800 lääkisläisen joukosta opettamaan kurssilaisia, joten tätä tiukempaa seulaa ei varmasti muualla ole.

Loppusanoina kehottaisin lääketieteen periaatteiden mukaan kaikkia valmennuskurssia valitsevia suhtautumaan kriittisesti esitettyyn tietoon. Kyseenalaistakaa perustelemattomat väittämät ja kysykää tarkennuksia kurssijärjestäjiltä. Sopuliefekti on valmennuskurssivalinnoissa usein vahvana, mutta uskalla miettiä omilla aivoilla; siitä myös pääsykokeessa on lopulta kyse.

Meiltä voit aina kysyä lisätietoa.

 

Ville Immonen
Valmennuskurssipäällikkö, TKK Oy
5. vuoden lääketieteen opiskelija
ville.immonen[at]tampereenkandit.fi

*31.1.2020, verrattu Valmennuskeskuksen kurssiin ”Lääketiede TAKUU MAALISKUU PÄIVÄ TRE 2020”.
** 31.1.2020, verrattu Mafyn kurssiin ”Abien helmikuun kurssi”.