Opettajat

Laaja päiväkurssi


Ville Teränen


Kemia

Simo Sarimo


Fysiikka

Markus Honkkila


Biologia


Iltakurssi


Ville Teränen


Kemia

Lauri Rantaniemi


Fysiikka

Mira Minkkinen


Biologia


Päiväkurssi


Tuomas Nyrhilä


Kemia

Salla Valkkio


Fysiikka

Oskari Pakarinen


Biologia

K