Tietoa kursseista

Ensiapukursseista järjestämme EA1-, EA2-, hätäensiapu ja kertauskursseja. Kurssien kestot ja tarkemmat sisällöt löydät alta. Räätälöimme kurssimme aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Kurssien kestosta 1-2h on varattu opetettujen aiheiden kertaamiseen. Tarvittaessa em. tunteja voidaan käyttää asiakkaan toivomien aiheiden kouluttamiseen (esim. sähkömiehille opetusta sähkötapaturmista jne.). 

Kouluttajamme ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia (sairaanhoitaja tai lääkäri) sekä lisäksi Suomen Punaisen Ristin kouluttamia ETK-kouluttajia. Näin ollen osallistujat saavat halutessaan kaikista kursseistamme virallisen EA-kurssitodistuksen.  Työnantajan on mahdollista saada kursseistamme KELA-korvausta, mikäli muut ehdot täyttyvät. Lisätietoja KELA-korvauksesta täältä.

Kursseillamme painotamme erityisesti käytännön harjoittelua. Uskomme, että paras oppimistulos saavutetaan yhdistämällä teoriaopetukseen runsaasti käytännön harjoittelua. Haluamme tarjota kursseillamme myös mahdollisimman yksilöllistä opetusta. Tämän vuoksi käytämme kursseillamme apukouluttajia käytännön harjotteiden yhteydessä. Kurssin loppupuolella järjestämme rastiharjoituksia, joissa kurssilaiset pääsevät soveltamaan kurssilla opittuja taitoja.

Hätäensiapu 


 • Kesto 4/8h
 • Henkeä pelastava ensiapu eli hätäensiapu
 • Sisältö (4h):
  • Avun hälyttäminen
  • Peruselvytys (= PPE+D)
  • Kylkiasento
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Sokin hoito
  • Ison verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Tapaturmien ehkäisy (kulkee kaiken opetuksen läpi, ei erillistä osiota)
  • Lisäsisältö (8h-kurssi): koko 4 t kurssin sisältö ja lisäksi ryhmäkohtainen painotus tai ainakin yksi seuraavista: 
  • Haavat
  • Nivelvammat
  • Sairauskohtaukset

EA1 


 • Kesto 16h
 • Ainoa yleiseurooppalaisesti hyväksytty ensiapukurssi
 • Sisältö: 
  • Avun hälyttäminen
  • Peruselvytys (= PPE+D)
  • Kylkiasento
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Sokin hoito
  • Ison verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Haavojen hoito
  • Sairauskohtaukset
  • Nivelvammat
  • Murtumat
  • Palovammat
  • Sähkövammat
  • Myrkytykset
  • Tapaturmien ehkäisy (kulkee kaiken opetuksen läpi, ei erillistä osiota)
 • Todistus on voimassa 3 vuotta, jonka jälkeen täytyy suorittaa joko kertauskurssi, EA2 tai EA1 uudestaan

EA2


 • Kesto 16h
 • Osallistumisen edellytyksenä voimassa oleva EA1
 • Sisältö: 
  • Hätäensiavun kertaus (myös lapsi ja vauva)
  • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä
  • Loukkaantuneen tutkiminen
  • Loukkaantuneen tilan seuraaminen ja siirrot
  • Kylmän ja lämpimän aiheuttamat vammat 
  • Lisäksi yksi tai muutama ryhmäkohtainen erityisaihe kuten esimerkiksi terveystietoa matkailijoille, maastosta, psykososiaalinen tuki, päihteet, kodin/työpaikan turvallisuus
  • Tapaturmien ehkäisy kulkee kaiken opetuksen läpi
 • Todistus on voimassa 3 vuotta, jonka jälkeen täytyy suorittaa kertauskurssi tai EA1

EA1+EA2 32 t


 • Sisältö kuten EA1 ja EA2
 • Antaa EA2-pätevyyden

Kertauskurssi 4-8 t


 • Voi osallistua, kun EA1, EA2 tai edellinen kertauskurssi on voimassa
 • Kertauskurssi jatkaa EA1 tai EA2 voimassaoloa 3 vuodella, jos EA1 tai EA2 käymisestä on enintään 3 vuotta
 • Sisältö:
  • Hätäensiapukurssin sisältö
  • Ryhmäkohtaiset aiheet ja painotukset ovat mahdollisia
K