Valmennuskurssi

TLK:n Valmennuskurssi

Kilpailu opiskelupaikoista on kiivasta, ja keväällä 2016 Tampereen lääketieteelliseen oli hakijoita 1280. Yksikössämme 2016 sisäänpäässeille tehdyn kyselyn mukaan 80 % vastanneista oli käynyt jonkin valmennuskurssin oman lukemisensa tueksi. 

Tampereen lääketieteen kandidaattiseuran valmennuskurssi pyrkii hyödyntämään opetuksessa seuran opiskelijoiden omia kokemuksia. Kevään 2016 kurssilaisille teetettyyn sisäänpääsykyselyyn vastanneista 57 % ilmoitti päässeensä opiskelemaan lääketiedettä yliopistoon. Sisäänpäässeitä koko kurssilta oli siis ainakin 20 % (vastausprosentti 40% ja vastaamatta jättäneet tulkittu ei-vastauksiksi).

Ilmoittautuminen kevään 2018 kursseille on käynnissä, varaa paikkasi ajoissa! Mikäli kurssi on jo täynnä, on mahdollista ilmoittautua jonoon.

Kurssihinnat

    Iltakurssi: 1199 € (138 x 60 min) helmikuusta alkaen klo 15-21 välillä

    Päiväkurssi: 1199 € (138 x 60 min) YO-kirjoitusten jälkeen klo 8-16 välillä

    Laaja päiväkurssi: 1499 € (170 x 60 min) tammi-helmikuusta alkaen klo 8-16 välillä

    Viikonloppukurssi: 1199 € (138 x 60 min) marraskuusta alkaen klo 9-15 välillä


     =kurssilla tilaa          =kurssi lähes täynnä        =kurssi täynnä

     =kurssi alkanut
 
Täynnä oleville kursseille on mahdollista ilmoittautua jonoon.

Kysy lisää alennuksista, kurssien yhdistelymahdollisuuksista tai itseopiskelutuotteista valmennuskurssi(ät)tampereenkandit.fi tai puh. (03) 2612 091. Emme palauta maksettuja maksuja.