TLK

Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura ry

HYVINVOINTI -Opiskelijaelämää ilolla ja energialla!

Mitä hyvinvointi on?

Hyvinvoinnin voidaan nähdä koostuvan kolmesta osa-alueesta: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Fyysiseen hyvinvointiin liittyy riittävä lepo, monipuolinen ruokavalio ja liikunta. Psyykiseen hyvinvointiin viittaa mm. tasapaino oman itsensä kanssa sekä oman itsensä arvostaminen. Sosiaalinen hyvinvointi pitää sisällään sosiaalisen verkoston, johon kuuluvat esimerkiksi perhe ja ystävät.

TLK:n hyvinvointivastaavat järjestävät hyvinvointiin liittyviä tapahtumia ja tempauksia sekä auttavat mikäli herää kysyttävää hyvinvointiin tai sosiaalipoliittisiin asioihin (asuminen, toimeentulo jne.) liittyen. 

Hyvinvointivastaaviin voi myös aina olla yhteydessä, mikäli on kokenut tai todistanut seksuaalista häirintää tai kiusaamista. Häirintä- ja kiusaamistilanteet käydään yhdessä läpi ja toimenpiteisiin ryhdytään vain kiusaamista tai häirintää kokeneen aloitteesta. Hyvinvointivastaavat toimivat aina ehdottoman luottamuksellisesti. Näissä asioissa auttaa myös Tamyn häirintäyhdyshenkilöt: https://tamy.fi/yhteystiedot/hairinta-ja-yhdenvertaisuus

Älä epäröi ottaa yhteyttä tai tule nykimään hihasta!